Afscheidsymposium Huib de Jong Vz CvB Hogeschool van Amsterdam

07 Oct 2020 10:00-13:00

Op 7 en 8 oktober nam Huib de Jong afscheid als voorzitter van het College van Bestuur van de Hogeschool van Amsterdam.

Bij die gelegenheid vond op 7 oktober 's ochtends een symposium plaats met de titel: ‘Radicale verbinding: reflecties op bestuur, organisatie en persoonlijk leiderschap in het hoger onderwijs’.

De autonomie van student en docent stonden centraal in de diverse bijdragen van: Hanneke Reuling, waarnemend voorzitter, Nienke Meijer, oud-voorzitter van Fontys Hogescholen, Louise Elffers, lector Kansrijke Schoolloopbanen in een Diverse Stad en Jean Tillie, decaan van de FMR en hoogleraar Politicologie verzorgden bijdragen.

Joseph Kessels verbond enkele thema's uit het werk van Huib de Jong aan de Goldberg Variaties van Johan Sebastian Bach. In bewerkte vorm is de tekst van zijn bijdrage opgenomen in het Liber Amicorum voor Huib de Jong.

Vanwege de beperkingen i.v.m. Covid-19 werden de bijdragen online gestreamd en was er in de zaal slechts plaats voor 30 deelnemers.

Zie hier een kort verslag