Congres Leren in het Werk - in de Zorg - V&VN Beroepsvereniging Zorgprofessionals

31 Jan 2019 09:00-17:00

Leren in het werk is belangrijk voor studenten én zorgprofessionals. Als je deze groepen vraagt waar ze veel van leren, dan is steevast het antwoord: ‘Door te ervaren, door te doen’.We zien, ook in deze tijd van tekorten aan verpleegkundigen en verzorgenden, mooieinitiatievenontstaanin opleidingen en zorgorganisaties die een impuls geven aan leren in de praktijk.Wat kunnen nieuwe technologieënbijdragen? Hoe kun je leren op de werkplek slimmer organiseren? Hoe maak je leren zichtbaar en breng je veranderingen teweeg?Laat je inspireren door nieuwe visies op leren in de praktijk!

Minister Hugo de Jonge (VWS) geeft de aftrap.

Joseph Kessels verzorgt de plenaire inleiding bij het thema "Leren in het Werk."

Hij staat ook stil bij het overlijden van Ans Grotendorst (2018) die van grote betekenis is geweest voor de deskundigheidsbevordering op het gebied van opleiden en leren in de zorg.

Ter nagedachtenis aan het werk van Ans Grotendorst schreef hij een in eerbetoon, dat hier ook is bijgevoegd.

In tal van workshops en masterclasses komen actuele aspecten van de combinatie leren en werken aan bod.

Klik hier voor het volledige programma

Hieronder kun je het programmaschema downloaden

Je vindt op deze website algemene informatie over het congres.

Locatie: Hart van Holland te Nijkerk