Divosa Symposium Kansrijke kiemen

09 Oct 2020 10:00-13:00

Op vrijdag 9 oktober vond het online symposium plaats: Kansrijke kiemen – samen het verschil maken in het sociaal domein.

Divosa is de vereniging van gemeentelijke directeuren en leidinggevenden met een eindverantwoordelijke rol in het sociaal domein.

Het symposium Kansrijke kiemen was een oproep om samen te werken aan een gedragen visie op de lerende praktijk van het sociaal domein, en om samen uit te vinden hoe in verenigingsverband de vinger aan de pols houden van de transformatie die onze sector doormaakt.

Samen met Derk Loorbach, hoogleraar Sociaaleconomische transities, en Joseph Kessels, emeritus-hoogleraar Human Resource Development, hebben we vrijuit gepraat over

  • de ideale lerende praktijk;
  • wat ervoor nodig is die tot volle bloei te brengen;
  • hoe we daarbij van elkaar kunnen leren.

Tijdens het symposium gingen de organisatoren Marcel van Druenen en Bente Schöttelndreier in gesprek met Joseph Kessels, o.a. aan de hand van het boek Denken in Organisaties, Een pleidooi voor een nieuwe Verlichting (2018) dat Kessels schreef samen met Tjip de Jong.

Bijgevoegd is een uitwerking van de belangrijkste gespreksthema's.