Duurzaam leren en organiseren

Hoe maak je opleiden en leren aantrekkelijk? Kennisontwikkeling valt moeilijk te sturen, te beheersen en te controleren. Het vraagt om inspiratie, uitnodiging en verleiding. Passie en persoonlijke ontwikkeling vallen niet te managen!

Als alternatief voor de traditionele cursus en training is het de moeite waard om met elkaar op te trekken in een leer-onderzoek. Mensen zijn gedreven om rond een urgent vraagstuk relevante informatie op te sporen en nieuwe bekwaamheden te ontwikkelen. Leren, verbeteren en innoveren vallen samen in kennisproductiviteit: nieuwsgierigheid en sociaal kapitaal vormen de duurzame basis voor het werken in een kennismaatschappij.

We kunnen samen een krachtige leeromgeving ontwerpen:

 1. Welk urgent vraagstuk speelt er op het ogenblik?
 2. Wie heeft er belang bij dat we er iets aan doen?
 3. Wie neemt het initiatief?
 4. Wie nodigen we uit om mee te werken?
 5. Wie kan het werk ondersteunen?
 6. Waar gebeuren er al dingen die bij kunnen dragen aan onze oplossing?
 7. Wat kunnen we daar van leren?
 8. Hoe kunnen we hier op doorwerken?
 9. Hoe maken we anderen enthousiast om mee te doen?
 10. Aan welk concreet product gaan we werken?
 11. Welke nieuwe bekwaamheden hebben we nodig om een stap verder te komen?
 12. Hoe krijgen we dat voor elkaar?
 13. Wie heeft er op dit terrein ervaring, en wat kunnen we doen om die bij ons project te betrekken?
 14. Hoe krijgen we belangstelling voor ons project?