Eerste masterclass bij ISIS

01 Jan-27 Sep 2020 13:43

In bijlage een reportage van de eerste van een serie masterclasses waarin experts hun kennis delen met schoolleiders.

Kennis als bekwaamheid. (2004). Leerlingen Zorg Magazine, 1(5), 4–5.