Energy Outlook Conferentie 2022: Tom Poes verzin een list

13 Apr 2022 14:00-16:00

Op 13 april 2022 vond de online Energy Outlook Conferentie 2022 plaats. De centrale vragen waren of de krapte op de arbeidsmarkt de energietransitie tot stilstand zou kunnen brengen. En wat er nodig om dit te voorkomen?

Samen met vertegenwoordigers uit het werkveld was Joseph Kessels uitgenodigd om mee te denken over mogelijke antwoorden, vooral vanuit het perspectief van leren, werken en vernieuwen:

Banen aantrekkelijker maken

Kessels: “We moeten de energietransitie aantrekkelijk maken voor jongeren. Maar daarvoor moet er wel iets veranderen. Na de coronaperiode is er een krappe arbeidsmarkt ontstaan, waardoor zowel hoogopgeleide mensen als praktisch geschoolden makkelijker besluiten om hun baan op te zeggen. Vooral jongeren willen betekenisvol en duurzaam werk doen, een bijdrage leveren aan de energietransitie en zich blijven ontwikkelen. Werkgevers moeten banen aantrekkelijker maken door hierop in te spelen spreken.”

Daarnaast ziet Kessels nog een groot onbenut potentieel bij praktisch geschoolden. Kessels: “MBO-ers zijn niet alleen de handen die de energietransitie mogelijk maken. Er zit ook veel slimheid die erkend moet worden. We moeten kijken naar vernieuwende leer- en werktrajecten met betekenisvolle samenwerkingen met het bedrijfsleven. Hierbij moet er minder nadruk liggen op de klassieke hiërarchische structuur in een bedrijf en meer nadruk op de impact die ze kunnen hebben. Wat kunnen zij bijdragen? Welke kwaliteiten kunnen zij inzetten binnen een bedrijf?”

Via deze link kun je een beknopte samenvatting van ieders inbreng lezen.

De conferentie is opgenomen en is hier in zijn geheel terug te zien