Fontys FPH: Ontwerpen van krachtige leeromgevingen

04 Mar 2021 16:00-18:00

Op 4 maart verzorgde Joseph Kessels een bijdrage aan de studiebijeenkomst van docenten en curriculumontwerpers over het ontwepren van krachtige leeromgevingen.

De volgende twee vragen stonden centraal:

1. Kan de opleiding invloed uitoefenen op de leercultuur in de beroepspraktijk

2. Hoe kun je studenten een rol laten vervullen in het ontwerpproces?

Een handout van de bijdrage is bijgevoegd.