Kessels, J. W. M., & Smit, C. A. (1984). Opleidingen in arbeidsorganisaties. In L. Derijcke, A. L. M. Knaapen, & H. Middel (Eds.), Praktisch personeelsbeleid, Capita Selecta (Vol. 8, pp. 1–26). Deventer - Antwerpen: Kluwer.

In de inleiding bij dit caput selectum hebben wij als hoofddoel voor opleidingen in arbeidsorganisaties omschreven: medewerkers in staat stellen om de noodzakelijke kwalificaties te verwerven, waarmee zij hun functie optimaal kunnen uitvoeren, teneinde de organisatiedoelen beter te realiseren.
Als men serieus met opleidingen wil omgaan roept een dergelijke doelformulering de volgende vragen op:
- Wanneer moet men opleiden? (de vraag naar de opleidingsnoodzaak).
- Wie moet men opleiden? (de vraag naar de doelgroep).
- Wat moet er geleerd worden? (de vraag naar de leerdoelen).
- Hoe moet men het onderwijzen? (de vraag naar de didaktiek).
- Hoe moet men opleidingen organiseren? (de vraag naar de inrichting, plaats en beheersing van het opleidingssysteem)