Lakerveld, Jaap van (2005). Het Corporate Curriculum

Het onderzoek naar werk-leeromstandigheden in instellingen voor zorg en welzijn levert evidentie voor een sterke correlatie tussen de leerfuncties van het corporate curriculum en de kenmerken van een werk-leeromgeving in de praktijk. Er kon ook een sterke samenhang aangetoond worden tussen de ontwikkeling van de leerfuncties van het corproate curriculum en het innovatiepotentieel van werkplekken. Eenzelfde positie relatie was waar te nemen tussen de leerfuncties en de kwaliteit van het werk. Het ontwikkelde onderzoeksinstrument is een betrouwbaar hulpmiddel gebleken om het theoretisch concept van het corporate curriculum en ondersteunende leerfuncties in de dagelijkse werkpraktijk vast te stellen. Er zijn sterke aanwijzingen dat reflectie en communicatie het meeste bijdragen aan het innovatieve vermogen van een organisatie.Tevens zijn er observaties dat de ontwikkeling van reflectieve vaardigheden in werkeenheden laag scoort. Vanuit het perspectief van innovatie valt hier veel winst te behalen. Het creatief kunnen reageren op druk, op uitdagingen of op ingrijpende veranderingen hangt sterk samen met het vermogen om afstnd te nemen (Reflectie) en de regie houden (Zelfregulatie).