Masterclass Gespreid Leiderschap Stichting Carmel College

17 Sep 2020 13:30-17:30

Masterclass Gespreid leiderschap draagt bij aan toekomstgericht en uitdagend onderwijs

Haalbare kaart of utopie?

Datum evenement: 17-9-2020

Carmel biedt haar medewerkers enkele interessante en uitdagende masterclasses aan. Deze masterclasses zijn toegankelijk voor alle Carmelmedewerkers en zijn tegelijkertijd onderdeel van het professionaliseringstraject teacher leader voor docenten. Het thema van deze masterclass is ‘Gespreid leiderschap en toekomst én uitdagend onderwijs’. Deze vindt plaats op donderdag 17 september 2020 van 13.30 - 17.30 uur.
Voor de deelnemers, die dit jaar het professionaliseringstraject starten, is het een fysieke bijeenkomst. Alle andere Carmelmedewerkers kunnen de masterclass volgen in de vorm van een webinar.

Doelgroep: Alle Carmelmedewerkers.
Datum: Donderdag 17 september 2020 van 13.30-17.30 uur.
Locatie: Fletcher Hotel Sallandse Heuvelrug, Burgemeester Knottenbeltlaan 77 in Rijssen. De masterclass is ook online (als webinar) te volgen.

Het is een interessante vraag of nieuwe ontwikkelingen in de opvattingen over leiderschap - met name het gespreid leiderschap - toepasbaar zijn in onze scholen. Dit vraagt om een andere vorm van samenwerking tussen leerlingen, leraren en bestuurders. En om nieuwe sociale bekwaamheden die in een klassieke, sterk hiërarchische omgeving moeilijk tot ontwikkeling komen (Kessels, 2012). 
Gespreid leiderschap is bij uitstek een vorm van samenwerken, die zowel de individuele autonomie ondersteunt, maar ook de onderlinge verbondenheid en professionaliteit versterkt. En deze combinatie komt de onderwijsverbetering op het gebied van o.a. motivatie van leerlingen en sociale gelijkheid ten goede. 

Spreker: Prof. Dr. Joseph W. M. Kessels

Joseph Kessels is hoogleraar-emeritus en bezette van 2000-2017 de leerstoel Human Resource Development aan de Universiteit Twente. 
Samen met Cora Smit startte hij in 1977 Kessels & Smit, The Learning Company, een internationaal advies- en onderzoeksbureau op het gebied van opleiden, leren en ontwikkelen van mensen in hun werk. 
Met Tjip de Jong schreef hij het boek ‘Denken in organisaties, Pleidooi voor een nieuwe verlichting’ (2018). Zijn belangstelling gaat voornamelijk uit naar het onderzoek en ontwerp van leeromgevingen ten behoeve van nieuwe toetreders tot het beroepenveld, professionals, innovatie, en de ontwikkeling van gespreid leiderschap in een professionele ruimte.